Archive for september, 2010

ENERGIE van boerENbuur nu echt begonnen….!

september 26, 2010

ENERGIE van boerENbuur is deze week, op Prinsjesdag, dan echt begonnen. Gedurfde duurzame daadkracht: met 10 participanten zijn we nu eigenaar van een PV-installatie op het dak van boer Henk Hoefnagel om in onze eigen energiebehoefte thuis te kunnen voorzien. De ENERGIE die we samen op 1 boerendak opwekken gaan we eerlijk delen en vervolgens thuis, ieder in zijn eigen huis, verbruiken. Greenchoice regelt dit administratief voor ons, door te salderen (= aantal opgewekte kWh per jaar aftrekken van ieders jaarlijkse stroomafrekening) alsof de panelen op ons eigen dak liggen. Lees er meer over op http://www.flevocourant.nl/index.php/economie/4220.html.

Een discussie over dit concept – dat veel breder toepasbaar is dan alleen op een boerendak – is ook al gestart op http://p-nutsnrg.blogspot.com/2010/09/binnen-15-jaar-zonnepanelen.html. Doe daar vooral lekker aan mee!

Het project maakt onverwacht toch ook nog een kans om als pilot te gaan fungeren in het kader van de Crisis- en Herstelwet (CHW). De Crisis- en Herstel Wet is bedoeld voor experimenten die bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en waarbij voldoende aannemelijk is dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan de duurzaamheid. Dit project heeft immers enorme kansen omdat het een enorme ‘boost’ kan geven aan samen duurzaam lokaal opwekken en consumeren, zonder dat er nog subsidie bij hoeft. EZ en VROM lijken hierin nu gezamenlijk te willen optrekken, zoals ze mij afgelopen woensdag lieten weten. We zullen zien!

Advertentie