Archive for juni, 2011

teken ook de petitie inzake opwekking eigen energie

juni 29, 2011

http://petities.nl/petitie/iedere-burger-moet-de-mogelijkheid-hebben-om-tegen-dezelfde-voorwaarden-zijn-eigen-duurzame-energie-op-te-wekken

Nee, het is bepaald nog geen gelopen race met dit kabinet en de duurzame energie, laat staan de lokaal opgewekte duurzame energie, op initiatief van bewoners, bedrijven en lokale overheid tbv zelflevering, om in de eigen behoefte te kunnen voorzien. Nee, het is niet gelukt om in de Crisis- en Herstelwet mogelijkheden op het terrein van zelflevering van duurzame energie te realiseren. Het amendement van Samsom is met 76 tegen 74 verworpen. Nee, het is niet gelukt om met ons breed gedragen voorstel (Green Deal) voor duurzame energie opwekking en verruimde saldering (in 3 jaar 300-500 MW aan opgewekt vermogen; een kleine Borssele, maar dan duurzaam mbv wind, zon en biomassa) door te breken. We zijn ‘aan de kant gezet’. Ja, wat wel gaat lukken, en hoe? Vorige week is de branchevereniging E-Decentraal opgericht. Die geeft zelflevering topprioriteit. Hopelijk krijgen zij deuren open die tot nu toe dicht bleven. Ik hoop in het najaar meer positiefs te kunnen berichten. Nu maar eerst de simpele weg: teken de petitie, want er zijn teveel bewuste burgers en bedrijven die een zelflveringsconstructie willen a la ENERGIE van boerENbuur. Uiteindelijk is de maatschappelijke druk straks zo groot dat de noodzaak voor duurzaam lokaal ook door ons fossielminnende kabinet gevoeld gaat worden. Het schrikbeeld van doorgaan op de fossiele weg is dat we allemaal een enorm zware energierekening krijgen te dragen binnen 10 jaar (naar schatting 300 Euro per maand extra!), en voor wie die klap het hardst zal zijn laat zich raden. Laten we die klap voor zijn… Het kan(s) anders! En het gebeurt anders. En laten we vooral niet vergeten lekker te gaan ‘zomeren’. Zelf ook lekker opladen, o zo belangrijk!

Advertentie

Tweede Kamer neemt P-NUTS boek in ontvangst

juni 6, 2011

Morgen ga ik naar de Tweede Kamer om aan de vaste kamercommisisie Milieu het P-NUTS boek (“Lokale duurzame energie: we maken het nog mee!”) uit te reiken, met schitterende voorbeelden van hoe het decentraal energie opwekken op veel plekken in Nederland al succesvol gebeurt.

De timing is super: een dag later komt de Crisis- en Herstelwet aan de orde in de Tweede Kamer, dus dan kunnen de leden goed ingelezen zijn. Diederik Samsom heeft daartoe al een amendement ingediend waarin saldering bij collectieve zelflevering ook mogelijk wordt.  Als dat doorgaat hoeft er niet eens meer een Green Deal aan te pas te komen! Wat zou dat mooi zijn…. De maatschappelijke organisaties, lokale bedrijven en gemeentes zijn er klaar voor!