Archive for september, 2011

Meer aandacht voor collectief eigendom.

september 20, 2011

Nu vandaag de troonrede is uitgesproken en we vooral om de oren geslagen zijn met bezuinigingen is het goed om ons iets dieper te buigen over de kansen van ‘collectief eigendom’. We kennen vooral de ‘tragedie van de meent’, ‘the TRAGEDY of the COMMONS’: gemeenschappelijk weidegrond wordt uitgeput omdat individuen die op individueel winstbejag uit zijn meer schapen gaan toelaten dan goed is voor de grond. Gevolg? Allemaal slechter af… waar kennen we dat van?

Het moet mogelijk zijn om te komen tot ‘TREASURE of the COMMONS’. Dat vraagt wel bewustzijn, en een notie van onderlinge afhankelijkheid, die we dan ook maar het beste goed kunnen organiseren. Als we de essentie van die schat weten te vinden en dat breed weten te communiceren, misschien kan de overheid volgend jaar dan met opgeheven hoofd tot betere oplossingen komen dan vandaag gepresenteerd. Geen overheid meer die in de weg loopt, maar zo’n vernieuwend speelveld faciliteert, en niet meer steeds de spelregels dicteert, want die zijn oud en gebaseerd op oude economie. Dan kan die overheid ook inderdaad snel kleiner worden, en hopelijk ook krachtiger, want de burgers en bedrijven zijn er klaar voor, voor een meer associatieve economie, waarin de kwaliteit van de verbinding telt. Op 1 november organiseren we op de Warmonderhof in Dronten een workshop over collectief eigendom, compleet met heerlijk diner. Lees er meer over: WORKSHOP_Collectief-eigendom. Meer aandacht voor collectief eigendom, een vorm van ‘schatzoeken’? Ja!

Advertentie

Ook zuinig zijn met onze ‘eigen’ levensenergie

september 16, 2011

De respons in de afgelopen 22 uur rondom wel/niet een PV-actie op Prinsjesdag 2011 is van dien aard geweest dat het wat mij betreft slim is om ook zuinig met onze eigen energie te zijn en geen ‘ludieke’ of juist al te diepzinnige actie te doen op komende Prinsjesdag. De tegenkrachten zijn momenteel te groot, en de kramp in de samenleving zit er ook goed in.

Dit vraagt om een groter verhaal waarom het zo moeilijk is om van koers te veranderen. Als je de miljoenennota leest dan staat er ook: koersvast in onzekere tijden. Mijns inziens is juist een keiharde overstagmanoeuvre noodzakelijk, willen we niet het failliet van duurzaam Nederland tekenen.

Dat grotere verhaal? Daar gaan we dan ook met een kerngroep binnenkort op door. Wordt vervolgd!

Bezuinigen op CO2: ook onderwerp op Prinsjesdag 2011?

september 15, 2011

Op Linkedin is de discussie al 14 dagen bezig: “PV op de Prinsjeszaal”. De discussie ging alle kanten op, maar uiteindelijk wordt morgen pas de koers gekozen. En ondertussen ligt de Miljoenennota al wel op straat. Niemand wordt er vrolijk van. Onzekerheid troef, maar in ieder geval: bezuinigen bezuinigen bezuinigen. Daar gooien wij als burgers uit onszelf zelfs nog een schepje boven op: we besparen ook op CO2! Het levert ons allen (buur, bedrijf, overheid, aarde) uiteindelijk winst op EN plezier. Hoe die actie er precies uit komt te zien, en of hij er komt, morgen lees je er meer over…

Maar nu alvast een voorproefje: “Hoezo, bezuinigen op CO2 loont?”
Op dinsdag 20 september 2011, Prinsjesdag, is het precies een jaar geleden dat op boerderij “De Henricushoeve” van Henk en Marijke Hoefnagel, in Beneden-Leeuwen een PV-installatie van 11,5 kWp werd geplaatst voor ‘gezamenlijke duurzame energieoogst’. ENERGIE van boerENbuur: boer en buren participeren met een of meer aandelen van 3000 Euro; zij betaalden hierover in 2010 samen in totaal 6000 Euro BTW aan de Staat. Nu, een jaar later, is de oogst een feit: 8717 kWh. De jaarafrekening per buur is inmiddels opgemaakt. De gezamenlijke zonne-oogst wordt verdeeld door ‘administrateur’ Greenchoice alsof de panelen op eigen dak liggen van de participant. Per aandeel komt dat neer 870 kWh. Doorgerekend over 25 jaar betekent dit een prijs per kWh van 15 ct. De boerderij levert daardoor niet alleen groente, fruit, melk en vlees, maar ook nog eens kWh, terwijl dat van de boer geen extra ruimte of tijd vraagt, van de buur geen hogere kWh prijs vraagt dan nu, het spaart het milieu, en de Staat pikt er ook een graantje van mee. Duurzame win-win! Daar kunnen we meer mee….!