Archive for februari, 2012

Opschaling BEDRIJFzoektBUUR in de maak!

februari 3, 2012

Op 19 januari jl. ben ik vanuit mijn bedrijf Compas-sie in Cocreatie uitgenodigd door Neerlands grootste Netwerkbedrijf Alliander om in het kader van hun Masterclassreeks 2012 “We are what we Share”, een lezing te verzorgen: over vernieuwende praktijken inzake lokale duurzame energie opwekking.
De lezing eindigde met een uitnodiging om als Alliander samen met de medewerkers en hun daken, en samen met Wij krijgen Kippen, te onderzoeken of zij ‘het’ bedrijf zijn die deze stap naar verbreding en opschaling gaan zetten. Daar werd direct enthousiast op gereageerd. En mede daarom vindt op 22 februari hierover een bespreking plaats, in Amsterdam, samen met nog twee geinteresseerde andere bedrijven. Spannend, wordt vervolgd!

Advertentie