Loskomen van de borst van Moeder Aarde

Het kan wel!
Alleen het gebeurt (nog) niet….

Te gek voor woorden: in Nederland wordt anno 2013 slechts 4% van onze energie duurzaam opgewekt. Een klein deel daarvan wordt lokaal opgewekt door burgers, door zonnepanelen op eigen dak of door gezamenlijk te investeren in windmolens. De rest van onze energie (96%) is dus fossiel (kolen, olie, gas), met alle milieuschade en klimaataantasting van dien.

Het Ministerie van EZ werkt momenteel aan beleid voor samen lokaal duurzame energie opwekken voor eigen gebruik. Tot nu toe is alle beleid gebaseerd op individueel opwekken ‘achter de meter’, voor eigen gebruik: alles wat je per jaar zelf opwekt, mag het energiebedrijf volledig aftrekken van wat je verbruikt. Dat loont inmiddels. Hoe anders ligt dat bij ‘samen’, voor die mensen die geen mogelijkheden hebben op eigen dak. Dan wil de overheid per duurzaam opgewekte kWh nog steeds een fors bedrag aan energiebelasting en BTW innen van deze gemotiveerde eindgebruikers die samen willen opwekken. Deze belasting bedraagt thans 2/3 van de kWh prijs! Betalen voor goed gedrag. Snapt u het?

Het beleid dat nu in voorbereiding is, en binnen een paar weken aangeboden wordt aan de Tweede Kamer, is een slakken-pas voorwaarts. Het is een doorn in het oog van ‘de energieke samenleving’ die de handschoen allang zelf oppakt, en wil doorpakken. Veel is er door mij en anderen al over gezegd en geschreven; we hebben als betrokken, volwassen en verantwoordelijke burgers samen met boer Henk en marktpartij Greenchoice met ENERGIEvanBOERenBUUR in 2010 al voorgedaan hoe het ook kan; en met Wij krijgen Kippen hebben we namens 35 organisaties in 2011 een mooie Green Deal voorbereid. Alleen toenmalig Minister Verhagen legde hem angstvallig naast zich neer.

Het wordt hoog tijd dat de politiek volgerschap toont en partnerschap aangaat met ‘de energieke samenleving’ die leidend is in dezen. Die ‘energieke samenleving’ ziet kansen om de financiele en klimaatcrisis tegelijk te tackelen, geld gaat weer rollen, de lokale werkgelegenheid krijgt een ‘boost’, de sociale cohesie neemt toe, maar dan moet de overheid ophouden met deze ‘natuurlijke’ gezonde, toekomstbestendige beweging tegen te werken. Immers, het hoeft de Staat geen geld te kosten als ze de rekening voor onduurzaam gedrag neerlegt bij waar die thuishoort: bij de fossiele gebruikers, en dus niet bij de duurzame energie opwekkers. Al onze omringende landen (Duitsland, Belgie en Engeland) weten hoe dat moet, maar volgen, daar houdt Nederland kennelijk niet van…

Leiderschap heeft de overheid nodig om de bestaande fossiele krachten die lekker aan de borst van Moeder Aarde willen blijven liggen, omdat het nog zo lekker verdient – al gaat het ten koste van veel – te weerstaan, te corrigeren, zoals een goed burgervader betaamt; of te spenen, zoals een goede moeder doet na verloop van tijd als het kind te groot wordt. De lusten voor de een en zijn dan niet meer in balans met de lasten van de ander(en). De borst met melk is voor kleine kinderen, niet voor ‘grote’ jongens als Shell cs. Een Staat die dat uitzuigen, die verslaving, dat achterhaalde ‘verdienmodel’ anno 2013 niet weet door te prikken met intelligente regels en wetten, loopt risico’s om de aansluiting te missen met de positieve krachten van volwassen samenredzaamheid in de samenleving; een samenredzaamheid welke er niet alleen is op energiegebied maar ook op het gebied van voedsel en zorg. Daar moet je als Staat zuinig op zijn, die krachten moet je eren. Pamperen is niet nodig.

Een Staat die zich zo laat dicteren door verslaafde ‘grote’ jongens wordt door energieke burgers en bedrijven niet meer voor vol aangezien. En uitgerekend in de schoot van die Staat ligt het lot van onze kinderen en kleinkinderen. Ik schaam mij voor zo’n slappe Staat, en vele anderen met mij. Dus overheid, van links tot rechts: doe iets, sta op, wordt groot en toon de moed van een dienend leider die de energieke samenleving verdient!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: