Archive for juni, 2015

BUURTzoektWARMTE wint

juni 1, 2015

In april was het weer eens zover: BUURTzoektWARMTE won de P-NUTS Awards met het mooiste idee, beloond door de gemeente Amsterdam. Onze buurt Maldenhof aan de restwarmte van het AMC, en dan met een coƶperatie die transparant de verrekeningen wil doen. Met als belofte: dezelfde of een lagere rekening dan nu voor gas. Een project uit de koker van Triple I-S, de Stichting met al meer van dit soort vernieuwende duurzaamheidsconcepten.

Het wrange was dat we net in diezelfde tijd het eerdere project waarmee we 4 jaar geleden ook de P-NUTS Award wonnen aan het ontbinden waren: ENERGIEvanBOERenBUUR: mag niet meer, past niet in Energieakkoord, terwijl het zo sympathiek simpel was: samen een PV installatie kopen, op een dak van een boer leggen en door Greenchoice de oogst virtueel laten verrekenen, alsof de panelen op eigen dak lagen.

En dan is daar ook nog eens Minister Kamp die onlangs restwarmte ontdekt heeft en een Warmtevisie heeft geschreven – ook omdat de situatie in Groningen behoorlijk onhoudbaar wordt – met o.a. een wens van burgers aan de restwarmte. Dat belooft niet veel goeds: als we de parallel trekken met elektriciteit dan zal er gauw een voorstel komen voor warmtebelasting en daar zitten we in onze businesscase niet echt op te wachten. Hoe motiveren we in zo’n overheidsklimaat onze buren voor een commitment van 30 jaar voor een eigen warmtenet? Kunnen we vertrouwen op een betrouwbare overheid met wie je langjarige afspraken kan maken?

Pakhuis de Zwijger gaat op 23 juni samen met ‘de Amsterdamse Achool’ een expeditie organiseren naar onze wijk om te kijken hoe we Partners kunnen zijn: bewoners samen met Alliander, AMC, NUON, lokale overheid EN nationale overheid, en waarbij als eindgebruikers aan het roer zitten? We zullen zien!

Advertentie