Archive for december, 2017

De Lemniscaat van Passion-Pain-PEACE-Power-Pleasure

december 11, 2017

Deze week zijn er weer eens twee totaal verschillende, boeiende TV-programma’s over belangrijke milieuthema’s geweest: 1 om heel optimistisch van te worden (Tegenlicht, 11 december 2017, op Energiemissie, over nieuwe energie in NL, het kan WEL, ook met ‘de grote jongens’
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/416592/Vpro_Tegenlicht.html);
en 1 waar ik pessimistisch van werd (NPO 4 december: Beerput, over chemisch afval en over hoe onze NL-overheid milieucriminaliteit van bedrijven met open ogen toelaat, https://www.npo.nl/2doc-beerput-nederland/04-12-2017/KN_1694685). Ze raken bij mij uitstek op het niveau van Passie (yes, we can!) EN van Pijn (nee, he?).

Is er vanuit BEWUSTZIJNsoptiek meer onder de zon dan alleen Passie en Pijn, kiezen voor optimisme OF pessimisme, of voor balanceren tussen optimisme EN pessimisme? De bewustzijnsSLEUTEL ligt wat mij betreft daarbuiten; die zit in PEACE: het kunnen ZIJN met passie en pijn, daarin ‘wakker’ durven rusten, de spanning uithoudend en openstaan voor de gevoelens (boosheid, onzekerheid, onmacht), gedachtes en overtuigingen die ze allemaal aanraken, blootleggen, losmaken in mij, en daarmee leren ‘dealen’. Dit is een proces dat je alleen kunt doorlopen, maar ook goed met meer mensen, en dan vanuit rust, al dan niet via gezamenlijke meditatie, in alle zorgvuldigheid elkaar bevragend. Wat er uit die zoektocht ontstaat ligt niet bij voorbaat vast. Het is een zuiveringsproces dat je als alchemistisch kunt ervaren. Er ontstaat een nieuw fundament vanwaaruit je met Power en Pleasure er weer vers tegenaan kunt, of juist weer veerkrachtig kunt meebewegen naar een nieuw evenwicht.

Tot zich in ‘de context’ weer een nieuwe golf aandient….
En zo kun je in je leven heel wat af-lemniscaten, met bewustZIJN (Peace) als verbindend kruispunt. Swing it out, baby!

Advertentie