FLITScoaching middels geldGROENwassen kan ook!

november 2, 2013

En dan is het zaterdag ochtend, en dan valt in alle rust mij het volgende in (why not):

Beste vrienden, familie, collegae, coachees,

geldGROENwassen?

Zoals velen van jullie weten, zet ik met een aantal anderen sinds 1 september jl. geldGROENwassen als pilot in Amsterdam in de steigers.
Dankzij een financiele bijdrage van Stichting DOEN helpen we tot 31 december 2013 gratis, om ondernemers en hun klanten duurzamer aan elkaar te verbinden: de klant financiert voor, in ruil voor waardebonnen met een bonus, de ondernemer kan met dat geld investeren in vergroeningsmaatregelen, waardoor zijn/haar energierekening daalt. Het milieu is de dankbare derde. 125 Euro voorfinanciering wordt zo bv 6 x 25= 150 Euro aan waardebonnen, te besteden in 3 jaar, bij de ondernemer. Zie http://www.geldgroenwassen.nu.

Zelf ook meedoen met mijn COACHINGbedrijf!

Wat is er leuker dan dat je als initiator van geldGROENwassen ook zelf ‘als bedrijf’ de daad bij het woord voegt? Vandaar mijn aanbod/vraag aan jou voor deelname aan geldGROENwassen. Vanochtend viel mij het idee van FLITScoaching in: hoe vaak gebeurt het je niet dat je denkt ‘nou zou ik het fijn vinden om dit probleem, dit dilemma, deze uitdaging, even aan een professional (bv aan coach Anne) voor te leggen’, maar om nu direct een hele sessie te vragen? Dan kan een telefonische FLITScoaching van een kwartier soms een uitkomst zijn. Ik bied je daarom bij deze de mogelijkheid om bij mij een voorinvestering te doen van 125 Euro ex BTW, in ruil voor 6 FLITScoachings. Mocht je na 2 of 3 jaar nog geen FLITScoachingwaardebon gebruikt hebben, dan kun je de bonnen ook ‘ineens’ gebruiken voor 1 ‘echte’ coachingsessie van 1,5 uur voor de echte ‘trage vragen’ (thans a 135 Euro ex BTW).

Wat wil ik als ZZP-er verGROENen?

Wat ik wil doen met jullie voorfinanciering? Mijn keuken is meer dan 16 jaar oud. Ik wil graag 3 van mijn oude energieslurpende electrische apparaten vervangen door A+++: koelkast, oven, inductiekookplaat (ter vervanging van gas). Ook wil ik de 8 halogeeninbouwspotjes vervangen door LED. Dat levert mij een aanzienlijke besparing in mijn energieverbruik: naar schatting 300 Euro per jaar. Kosten? Zo’n 2.000 Euro incl BTW. Ik zoek dus 12 tot 16 mensen die op korte termijn willen voorinvesteren in FLITScoaching a 125 Euro ex BTW. Mochten minder mensen zich aanmelden, dan leg ik de rest van het geld zelf bij, want ik wil dat het voor de Kerst allemaal klaar is en ik heerlijk duurzaam kan koken!

De GROENE verlanglijst is nog langer…

Het is Sinterklaastijd (inclusief alle gedonder over Pieten). De tijd van de verlanglijstjes. Mocht het storm lopen met jullie wens van geldGROENwassen middels FLITScoaching waardebonnen, dan wil ik ook nog graag mijn halletje op deze manier vergroenen: een geisoleerde deur met driedubbel glas, en plafondisolatie en isolerende gordijnen voor de trap en de schuur. Dfit omdat mijn hond Donn die ik sinds 2 maanden heb graag heen en weer wil lopen tussen de kamer en de gang waar zijn bench staat. Kosten 1.500 Euro. Maar dat is stap 2… Alles op zijn tijd!

Ik hoor graag van je!

Is Compas-sie in Cocreatie in Amsterdam de volgende stip op de kaart van geldGROENwassen (http://www.geldgroenwassen.nu/)? Ik hoop het. Ik hoor graag van je of je geinteresseerd bent in deelname aan geldGROENwassen voor FLITScoaching. En/of als je iemand anders weet voor wie je dit wat vindt (al is FLITScoaching vooral handig voor mensen met wie ik al een relatie heb opgebouwd): schroom niet om dit bericht door te sturen!

Hartelijke groet,

Anne

Compas-sie in Cocreatie
Dr. Anne Stijkel
Maldenhof 477
1106 En Amsterdam
020-6972999
http://www.cocreatie.nl/
http://www.boerzoektbuur.nl/
https://annestijkel.wordpress.com/

Advertentie

SAMENspel met KOOPgeld-LEENgeld-SCHENKgeld

september 22, 2013

Gisteren was een historisch moment voor mij: ik heb 5.000 Euro van mijn (verantwoorde) spaarrekening gehaald. Ik ben begonnen met 1.500 Euro (6 x 250 Euro) te investeren in ‘mijn bio-super’ Ekoplaza. Voor dat geld koopt Ekoplaza zonnepanelen voor op ‘mijn’ kinderboerderij in Zuidoost, ’t Brinkie, die daarmee zelfredzamer wordt. Waarom? Omdat de kinderboerderij maar 7 jaar de oogst hoeft te betalen aan Ekoplaza en daarna de panelen mag houden, want dan is Ekoplaza uit de kosten. Die panelen zullen dan nog zo’n 20 jaar stroom geven. Gratis voor de kinderboerderij dus! Dat geeft mij een goed gevoel, maar is dat het hele verhaal? Nee, ik krijg in ruil voor mijn financiering van 1.500 Euro aan waardebonnen 1.800 Euro terug (6 x 6 waardebonnen van 50 Euro). Daarvan mag ik er 1 per half jaar inleveren. Omdat ik 6 sets heb, komt dat neer op 1 bon per maand.

De rest van mijn 5.000 Euro bewaar ik voor mijn andere levensbehoeften, bij de andere bedrijven die zullen instappen de komende maanden: bakker, schoenmaker, kapper, boekwinkel, Turkse winkel, restaurant, sportschool. Zo wordt 5.000 Euro 6.000 Euro in 3 jaar. Mijn geld op de bank laten staan had mij hoogstens 200 Euro rente opgeleverd: 5.200 Euro dus. Nou zijn geld en rente voor mij bepaald niet het belangrijkste om mee bezig te zijn, maar wel: het vertrouwen terugbrengen in de samenleving, met elkaar de goeie dingen doen, sociale cohesie, lokale economie, zelfredzaamheid; en daar kan geld dienend aan zijn. Ja, de winkels die meedoen moeten niet kapot gaan… En dus wil ik wel alleen die bedrijven voorfinancieren (=alleen aan die bedrijven lenen) die mijn vertrouwen verdienen. En om het balletje rond te laten zijn, betaal ik maandelijks uit mijn huishoudportemonnee 167 Euro aan mijn spaarrekening, zodat ik over 3 jaar weer wat leuks kan gaan doen met die 6.000 Euro, of opnieuw mijn levensbehoeften voorfinancieren.

Wij kunnen dit project geldGROENwassen als pilot uitvoeren, omdat Stichting DOEN ons schenkgeld heeft geleverd. Alle vertrouwen dat dit nieuwe businessmodel het waard is om door ons als dragende Stichting Triple I-S uitgeprobeerd te worden. We hebben in het verleden namelijk al meer bewezen; met BOERzoektBUUR bijvoorbeeld, waarmee inmiddels 500.000 Euro ‘groengewassen’ is door klanten op boerderijen die nu bedekt zijn met zonnepanelen van ons geld, in ruil voor producten en diensten.

Dit is de participatieve samenleving waar onze koning het over had in zijn eerste troonrede afgelopen week. Beste WA: het bestaat dus al, en het geld gaat zo ook weer rollen, op een nieuwe manier!

Meer aandacht voor ‘the first follower’!

april 12, 2013

Dinsdag 16 april a.s. is het weer zover: voor de derde keer worden de P-NUTS Awards uitgereikt! Er is weer een mooie bonte verzameling van inzendingen binnengekomen om samen lokaal duurzame energie op te wekken. Een gevoel van ‘het kan WEL’ overheerst weer even. Tegelijkertijd dringt ook meer en meer het besef door dat het ‘echt meters maken’ nog niet begonnen is.

Voorafgaand aan de P-NUTS Awards organiseren we een expertmeeting speciaal voor gemeenten met klimaatambities. De afgelopen weken hebben we 21 gemeenten geinterviewd over hoe het er nu voor staat met de klimaatdoelen en de bereikte resultaten. Ook hier zien we stuk voor stuk mooie voorbeelden en overwegend goeie zin bij de betreffende ambtenaren en wethouders. En ook weer het gevoel dat het met de systeeminnovaties maar niet opschiet (virtueel salderen), en dat alle mooie voorbeelden niet of nauwelijks door anderen gevolgd worden. In de expertmeeting gaan we dan ook na een korte presentatie expliciet in op de vraag: waar ben je goed in, en wat wil je van de anderen leren en overnemen? Op zoek naar leiderschap en volgerschap in een gezonde balans. Een leider zonder volger staat alleen. Het filmpje ‘the first follower’ toont het treffend in slechts 2,5 minuut: de leider wordt in onze samenleving teveel overgewaardeerd, de volger ondergewaardeerd. Een goed leider zoekt gelijkwaardigheid juist op, vanuit gezond eigenbelang. Als we die les begrijpen, wellicht kunnen we dan echt meters gaan maken, ook in het realiseren van de klimaatdoelen. Zo pikken we graantjes mee van elkaars slimmigheden in plaats van elke keer zelf het wiel willen uitvinden. In een dans van balans. En wat mij betreft ook: ere wie ere toekomt! Dank, first followers die ook met mijn creaties aan de slag zijn gegaan! Dank, Ika, dat je de mooie concepten van BOERzoektBUUR en BEDRIJFzoektBUUR hebt benut EN ze ook nog eens mooi hebt weten te combineren: Ekoplaza, Vrije School, klanten en milieu blij. Zo wordt delen echt vermenigvuldigen.

Gaat Ika de P-NUTS Award dit jaar winnen? Ik gun het haar van harte, en stem op haar. U ook, jij ook? Twitter #pnuts39 of ga naar de site van p-nuts.nu.

Loskomen van de borst van Moeder Aarde

maart 2, 2013

Het kan wel!
Alleen het gebeurt (nog) niet….

Te gek voor woorden: in Nederland wordt anno 2013 slechts 4% van onze energie duurzaam opgewekt. Een klein deel daarvan wordt lokaal opgewekt door burgers, door zonnepanelen op eigen dak of door gezamenlijk te investeren in windmolens. De rest van onze energie (96%) is dus fossiel (kolen, olie, gas), met alle milieuschade en klimaataantasting van dien.

Het Ministerie van EZ werkt momenteel aan beleid voor samen lokaal duurzame energie opwekken voor eigen gebruik. Tot nu toe is alle beleid gebaseerd op individueel opwekken ‘achter de meter’, voor eigen gebruik: alles wat je per jaar zelf opwekt, mag het energiebedrijf volledig aftrekken van wat je verbruikt. Dat loont inmiddels. Hoe anders ligt dat bij ‘samen’, voor die mensen die geen mogelijkheden hebben op eigen dak. Dan wil de overheid per duurzaam opgewekte kWh nog steeds een fors bedrag aan energiebelasting en BTW innen van deze gemotiveerde eindgebruikers die samen willen opwekken. Deze belasting bedraagt thans 2/3 van de kWh prijs! Betalen voor goed gedrag. Snapt u het?

Het beleid dat nu in voorbereiding is, en binnen een paar weken aangeboden wordt aan de Tweede Kamer, is een slakken-pas voorwaarts. Het is een doorn in het oog van ‘de energieke samenleving’ die de handschoen allang zelf oppakt, en wil doorpakken. Veel is er door mij en anderen al over gezegd en geschreven; we hebben als betrokken, volwassen en verantwoordelijke burgers samen met boer Henk en marktpartij Greenchoice met ENERGIEvanBOERenBUUR in 2010 al voorgedaan hoe het ook kan; en met Wij krijgen Kippen hebben we namens 35 organisaties in 2011 een mooie Green Deal voorbereid. Alleen toenmalig Minister Verhagen legde hem angstvallig naast zich neer.

Het wordt hoog tijd dat de politiek volgerschap toont en partnerschap aangaat met ‘de energieke samenleving’ die leidend is in dezen. Die ‘energieke samenleving’ ziet kansen om de financiele en klimaatcrisis tegelijk te tackelen, geld gaat weer rollen, de lokale werkgelegenheid krijgt een ‘boost’, de sociale cohesie neemt toe, maar dan moet de overheid ophouden met deze ‘natuurlijke’ gezonde, toekomstbestendige beweging tegen te werken. Immers, het hoeft de Staat geen geld te kosten als ze de rekening voor onduurzaam gedrag neerlegt bij waar die thuishoort: bij de fossiele gebruikers, en dus niet bij de duurzame energie opwekkers. Al onze omringende landen (Duitsland, Belgie en Engeland) weten hoe dat moet, maar volgen, daar houdt Nederland kennelijk niet van…

Leiderschap heeft de overheid nodig om de bestaande fossiele krachten die lekker aan de borst van Moeder Aarde willen blijven liggen, omdat het nog zo lekker verdient – al gaat het ten koste van veel – te weerstaan, te corrigeren, zoals een goed burgervader betaamt; of te spenen, zoals een goede moeder doet na verloop van tijd als het kind te groot wordt. De lusten voor de een en zijn dan niet meer in balans met de lasten van de ander(en). De borst met melk is voor kleine kinderen, niet voor ‘grote’ jongens als Shell cs. Een Staat die dat uitzuigen, die verslaving, dat achterhaalde ‘verdienmodel’ anno 2013 niet weet door te prikken met intelligente regels en wetten, loopt risico’s om de aansluiting te missen met de positieve krachten van volwassen samenredzaamheid in de samenleving; een samenredzaamheid welke er niet alleen is op energiegebied maar ook op het gebied van voedsel en zorg. Daar moet je als Staat zuinig op zijn, die krachten moet je eren. Pamperen is niet nodig.

Een Staat die zich zo laat dicteren door verslaafde ‘grote’ jongens wordt door energieke burgers en bedrijven niet meer voor vol aangezien. En uitgerekend in de schoot van die Staat ligt het lot van onze kinderen en kleinkinderen. Ik schaam mij voor zo’n slappe Staat, en vele anderen met mij. Dus overheid, van links tot rechts: doe iets, sta op, wordt groot en toon de moed van een dienend leider die de energieke samenleving verdient!

Sint helpt ook thuis met geld groenwassen!

december 5, 2012

5 December is bij uitstek het feest van geven en ontvangen. Een prachtig feest! Wat is het altijd fijn om te mogen geven, en wat is het een kunst om echt te leren ontvangen. Maar soms sluipt bij de een of de ander de stress in het systeem: “geen tijd!!!” En dan is de valkuil dat de gang naar de winkel gauw gemaakt wordt. “Jammer, geen gedicht, geen surprise….”.

Daarom was er bij ons dit jaar de nieuwe spelregel: geen tijd, of geen zin? Gewoon NIETS doen, en wel leren ontvangen! Vanavond zullen we zien of dat werkt.

Zelf had ik geen tijd, maar wel zin, dus…. tijd gemaakt! Het is een straf voor mij om niet aan Sint te mogen doen. In mij wordt altijd de geweldige moralo-Sint wakker. Die wil vrijuit kunnen stromen. Zo ook nu in 2012 weer…

Ik heb gekozen voor 2 nieuwe invalshoeken:
1. ‘Delen is het nieuwe hebben’: 4 echt mooie creatieve, roulerende deelgeschenken, voor elk subsysteem/huishouden 1, met nog een extra speels element erin. “Zet wat je ervan maakt op de foto en vergelijk aan het aan het eind van dit Sint-jaar met de anderen al die verschillende creaties”. Ik weet nu al zeker dat er uiteindelijk vele winnaars zullen komen bovendrijven!
2 Geld groenwassen: met als moraal “Genoeg van consumeren? Schakel om naar co-produceren: wij krijgen wind(st)!”. Ieder lid van de familie krijgt een lidmaatschap voor het leven van Cooperatieve Vereniging De Windvogel EN een eerste leenbedrag om zo samen te investeren in een nieuwe molen rondom Amsterdam, de Amstelvogel II. De Amstelvogels hebben er zo in 1 klap 8 nieuwe leden bij!

Ik heb beide sets van geschenken met een stevig gedicht opgeleukt, maar die creaties zal ik jullie hier besparen. Ik heb in ieder geval aan de voorbereiding plezier gehad. Nou nog hopen dat zij het leuk vinden….

GELD GROENwassen nu online

november 29, 2012

Op 2 november jl. hield ik de TEDx-Lezing in Leiden, in De Waag. Over GELD GROENwassen. Een boeiend publiek rondom het thema: Financing the Future. Op de kersverse site www.geldgroenwassen.nu was het al te lezen.

GELD GROENwassen werd goed ontvangen, iedereen vond het ook fijn om een strip waardebonnen mee te krijgen. Dat maakt het gelijk een stuk echter. Het spreekt ook meer tot de verbeelding. Het riep weer het gevoel op van spelletjes doen zoals Monopolie, maar dan nu gericht op win-win, zelfs all-win, ipv win-loose.

Inmiddels staat het filmpje online, dus voor wie het wil zien: zie filmpje ‘geld groenwassen’.

Op 12/12/12 tijdens de afsluiting van Wij krijgen Kippen gaat de eerste combi van start in Stadsdeel Zuid. Supermarkt, school en ouders slaan de handen ineen. Ouders kopen waardebonnen bij de supermarkt in ruil voor voedsel, de supermarkt koopt panelen voor de school en na een aantal jaren kan de school die voor een symbolisch laag prijsje overkopen. Zo zetten we de wereld op zijn kop: naar een vraaggestuurde energie, waarbij wij als eindgebruiker aan het roer staan!

Een voorbeeld om na te volgen in je eigen omgeving, voor je eigen levensbehoeften, mag ook een deal met je favoriete restaurant zijn. Laat me weten als je zover bent!! Ik denk graag mee…

TEDx lezing: geld groenwassen!

oktober 31, 2012

Komende vrijdag ga ik een TEDx-lezing geven in Leiden over ‘geld groenwassen’: met de eindgebruiker aan het roer koersen op meervoudige waardecreatie tussen verschillende actoren op de overgangsgebieden van voedsel, klimaat en krediet. Simpel gezegd: met iedere 250 Euro ineens als voorfinanciering kun jij als consument bepalen DAT die Euro’s vergroend worden, door te kiezen aan welk bedrijf je die Euro’s geeft EN van hem te vragen er iets groens mee te doen, bv zonnepanelen aanschaffen. Zo word je in feite coproducent! Met natuurlijk als belangrijke inspiratie: BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR en de combi-toepassing bv een school, een supermarkt en ouders als klanten; maar ook bruikbaar voor andere levensgebieden bv voor theaterbezoek, sportschoolbezoek, uit eten etc. Groenwassen kan leuk zijn, daarom kom ik ook met het idee om er een spel van te maken, met competitie in samenwerking en prijzen. De site http://www.groenwassen.nu heb ik maar alvast vastgelegd.
Het belooft een uitdagende bijeenkomst te worden. Jullie horen er na die tijd vast meer over, er wordt al weken heel wat over af getwitterd … maar voor nu: ik heb er zin in!

Intentie tot zelfleverakkoord getekend!

september 9, 2012

Op een geweldige zonovergoten dag stonden we daar midden in Amsterdam, op het Gerard Douplein, met Lutz Jacobi in ons midden, met 10 opties van zelflevering, en 3 die nog moeilijk liggen: virtueel salderen via energieleverancier bv. Greenchoice (zoals 2 jaar geleden gelanceerd als ENERGIEvan boerENbuur; Greenchoice staat garant), of via netbeheerder bv Alliander (zoals in Nijmegen dit voorjaar gelanceerd; gemeente Nijmegen staat garant).
Boer Henk kwam ook nog. Hij kreeg een stevig applaus. Hij kwam met 2 dikke zakken walnoten, voer om hier en daar eens stevig nog wat noten te kraken, hoewel? Eigenlijk lijken in de recente energiedebatten de milieudeskundigen van de verschillende politieke partijen het al aardig eens te zijn over zelflevering, maar het verschil tussen JA zeggen en NEE doen is nog wat groot. En daarom hebben we ter plekke een intentie zelfleverakkoord opgesteld, ondertekend door Luttz Jacobi en Wij krijgen Kippen. Vanavond treft Lutz Diederik in een debat en dan zal zij hem meteen om een handtekening vragen. Daarna is het een kwestie van handtekeningen verzamelen van de andere politieke partijen! Iedereen mag mee doen. Waar witte plekken blijven wordt meteen duidelijk wie geen kleur wil bekennen in dezen. We zullen zien! Wij hebben gedaan wat we konden. Voor nu mijn advies: groen stemmen op 12 september!!

Zondag 9/9 de PvdA uitdagen tot nationaal politiek Zelfleverakkoord!

september 6, 2012

Zondag a.s. tussen 13 en 15 uur hebben we een ludieke zelflevercampagne vanuit Wij krijgen kippen op het Gerard Douplein in Amsterdam. Friese PvdA-ster Lutz Jacobi zal er om 14 uur zijn, met de nodige media aandacht. De PvdA (i.c. Diederik Samsom die momenteel zijn pijlen wat verder richt) heeft in de afgelopen 2 jaar het hardst getrokken aan zelflevering, en daarom zal ik namens Wij krijgen Kippen Lutz uitdagen om – vergelijkbaar met Yolande Sap die afgelopen week een ‘roze akkoord’ heeft ingezet met 9 partijen – zich in te zetten voor een zelflever akkoord, want alleen samen kom je er.

We zullen zien! Kom vooral ook, het weer belooft goed te worden!

Wil je je vast inlezen, klik dan hier.

Wind in Amsterdam met: “de eindgebruiker aan het roer”?

september 5, 2012

Vandaag mocht ik namens “Wij krijgen Kippen” en een aantal organisaties van bewoners en bedrijven inspreken op het Amsterdamse Stadhuis bij de Commissievergadering Bouwen Wonen en Klimaat over de Windvisie. Amsterdam heeft een hoge Klimaatdoelstelling. Wil zij die realiseren dan is een mooie mix, waaronder wind, keihard nodig.
Terwijl Noord-Holland gisteren een keihard NEE tegen windmolens uitsprak, was de stemming Commissiebreed vandaag wat positiever en zou het wel eens zijn dat de Windvisie er doorkomt.

Onze inbreng betrof het punt dat het belangrijk is dat lusten en lasten in balans moeten zijn, dus niet de een de lasten en de ander de lusten, zodat je lokaal geld in de regio kunt houden.
De weg daarnaartoe is: niet de bewoners en bedrijven pas aan het eind een rol geven, maar vanaf het begin de eindgebruiker aan zet te laten. Het leidde tot een motie.
Nu nog het raadsbesluit over 2 weken afwachten…

Voor wie wil: bekijk ons filmpje in april jl. hierover.